Škoda garantijos

Garantijos terminai

Škoda auto a.s. parduodamiems automobiliams gamintojas suteikia garantiją, kurios galiojimo laikotarpis – laikas ir rida - yra nurodomi serviso knygelėje, išduodamoj kartu su nauju automobiliu. Minimali suteikiama garantija:

  • Garantija automobiliui* - 4 metai / 120.000 km.
  • Garantija kėbulo dažų sluoksniui – 3 metai nepriklausomai nuo ridos.
  • Garantija kėbulo kiauryminiam prarūdyjimui nuo korozijos - 12 metų nepriklausomai nuo ridos.
  • Garantija Škoda originalioms atsarginėms dalims bei aksesuarams - 2 metai nepriklausomai nuo ridos.
  • ENYAQ modeliui taikoma 2 metų garantija be ridos ribojimo. Pageidaujamą prailgintą garantiją galima įsigyti papildomai.

* Lietuvoje parduodamiems automobiliams yra suteikiama 4 metų, bet ne daugiau kaip 120 000 kilometrų bendroji garantija, iš kurių pirmiems 24 mėnesiams rida yra neribojama. Nuo 24 mėnesio taikomi ridos apribijomai. Perkant naują automobilį, išplėstinę garantiją galima pasirinkti pagal poreikius už papildomą mokestį.

Garantijos teikimo sąlygos

1. Garantija netaikoma savaime susidėvėjusioms detalėms (pvz. stabdžių trinkelėms, stabdžių diskams, padangoms, valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms, dirželiams ir t.t.), jeigu jos natūraliai susidėvėjo naudojant automobilį pagal paskirtį, taip pat esant šių sąlygų 5 punkte nurodytoms aplinkybėms.

2. Automobilio garantinis remontas turi būti atliekamas pardavėjo ir automobilio gamintojo nurodytuose autorizuotuose servisuose.

3. Garantiniu laikotarpiu pardavėjas siūlo automobilio negarantinį remontą ir techninę priežiūrą atlikti pardavėjo ir automobilio gamintojo nurodytuose autorizuotuose servisuose.

4. Tuo atveju, jeigu garantiniu laikotarpiu automobilio negarantinį remontą ir/ar techninę priežiūrą atlieka nepriklausomi autoservisai, turi būti tenkinami gamintojo nustatyti kokybės ir kvalifikaciniai reikalavimai. Nepriklausomi servisai privalo vadovautis gamintojo technine informacija, būtina remonto ir techninės priežiūros darbams atlikti, įskaitant informaciją, kuri yra būtina norint prieiti prie elektroninių ir diagnostinių transporto priemonėje sumontuotų sistemų, bei jas aptarnauti. Nepriklausomi servisai privalo pasirūpinti tinkamais įrankiais ir įrenginiais, programine ir technine, diagnostine ir kita įranga, būtina remonto ir techninės priežiūros darbams atlikti. Nepriklausomų servisų darbuotojai privalo būti apmokyti ir turėti automobiliui prižiūrėti būtinų mechaninių ir techninių žinių.

5. Garantija neteikiama šiais atvejais:

5.1. Garantiniu laikotarpiu automobilis buvo netinkamai (neteisingai, nekokybiškai, su trūkumais ir pan.) remontuojamas ir/ar techniškai prižiūrimas gamintojų reikalavimų neatitinkančiuose nepriklausomuose servisuose, ir tai tiesiogiai ar netiesiogiai lėmė automobilio defektą;

5.2. Garantiniu laikotarpiu po autoįvykio, automobilis buvo remontuotas naudojant neoriginalias ar nekokybiškas detales ir/ar nesilaikant gamyklos gamintojos nurodytų technologijų, ir tai tiesiogiai ar netiesiogiai lėmė automobilio defektą;

5.3. Laiku nevykdant automobilio planinių techninių aptarnavimų ir nesilaikant gamintojo numatyto reglamento;

5.4. Detalės pažeistos mechaniškai pirkėjo ar trečiųjų asmenų, kuriems pirkėjas perdavė automobilį;

5.5. Automobilis buvo naudojamas ne pagal paskirtį (pvz., lenktynės, taksi veikla, mokomieji važiavimai ir t.t);

5.6. Automobilis buvo eksploatuojamas pažeidžiant automobilio naudotojo instrukcijoje ir/ar serviso knygelėje nustatytus eksploatacinius reikalavimus;

5.7. Sumontuojant papildomą elektrinę įrangą (apsaugos, garso, vaizdo, telefonines ir kitokias sistemas) autoservisuose, kurie neturi reikiamos dokumentacijos ir diagnostinės įrangos, klientas netenka garantijos automobilio elektros bei elektroninėms sistemoms;

5.8. Kitais automobilio serviso knygelėje ir/ar naudotojo instrukcijoje nurodytais atvejais, kuomet automobiliu buvo naudojamasi netinkamai arba neteisingai.

6. Pardavėjas privalo taikyti garantiją, jeigu šių sąlygų 5 punkte nurodyti pažeidimai atsirado dėl pardavėjo kaltės. 7. Garantiniu laikotarpiu klientui nepateikus autoservisui serviso knygelės, kuri perduodama klientui kartu su automobiliu, garantijos netaikomos, o klientas privalo atsiskaityti už atliktus darbus bei remontui panaudotas detales pagal galiojančius autoserviso įkainius.