Parkavimo vietos

Naudojantis šia paslauga, jums daugiau neteks bergždžiai klaidžioti gatvėmis ieškant laisvos parkavimo vietos. Be to, sutaupysite laiko ir pinigų, nes į parkavimo aikštelės paiešką galima įtraukti ir stovėjimo kainas bei darbo laiką. Dėmesio: rodomi duomenys apie automobilių stovėjimo vietas priklauso nuo šiuos duomenis siunčiančių tiekėjų informacijos.