Parkavimo vieta

Nepažįstamame mieste arba didelėje mašinų stovėjimo aikštelėje lengva pasiklysti ir nebeprisiminti, kur pastatėte automobilį. Naudojantis parkavimo vietos paslauga šie rūpesčiai – praeitis. Po kiekvienos kelionės automobilis siunčia duomenis apie savo stovėjimo vietą į vidinį duomenų bazės serverį. Gavę šiuos duomenis išmaniajame telefone arba klientų portale, susirasite automobilį pagal GPS koordinates.