Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip žinoti, ar mano transporto priemonėje reikia atlikti pakeitimus?

Visi paveiktas transporto priemones turintys klientai 2016 m. pavasarį gavo atitinkamų institucijų patvirtintą laišką, kuriame nurodoma, kad transporto priemones reikia atnaujinti. Patvirtinus konkretiems modeliams tinkamas technines priemones klientai gavo antrą laišką, kuriame nurodoma susitarti su pasirinktu Škoda serviso partneriu dėl apsilankymo. Be to, 2015 m. spalį visi Europos klientai informaciją dėl paveiktų transporto priemonių galėjo pasitikrinti internetu, per savo prekybos atstovą arba priežiūros paslaugas teikiantį partnerį. Duomenų bazėje yra visi susiję emisijos standartai. Kiti susiję „Volkswagen Group“ prekių ženklai savo tinklalapiuose taip pat pateikia aktualią informaciją. NOx emisijos problema su benzininiais varikliais nėra susijusi, nes dyzelinių ir benzininių variklių išmetimo sistemos yra visiškai skirtingos. Nė viena nuo šiol Europoje įregistruojama Škoda transporto priemonė neturi problemos dėl NOx emisijos.

Mano transporto priemonei reikalingi pakeitimai. Ar vis tiek galiu ja važiuoti?

Taip. Problema yra susijusi su azoto oksidų (NOx) emisijos charakteristikomis bandymų metu. NOx emisijos problema nekeičia fakto, kad jūsų automobilis yra saugus ir tinkamas eksploatuoti. Nėra jokių duomenų, leidžiančių teigti, kad EA189 dyzelinius variklius turinčios transporto priemonės dėl NOx emisijos problemos keltų pavojų sveikatai ar saugumui.

Mano transporto priemonei reikalingi pakeitimai. Ar už juos man reikės mokėti?

Ne, už pakeitimus jums mokėti nereikės. Škoda dės visas pastangas, kad patirtumėte kuo mažiau nepatogumų ir, jei reikės, kol bus vykdomi darbai suteiks jums nemokamą pakaitinį transportą. Škoda servisas šiuos darbus gali atlikti ir kartu su kitais suplanuotais jūsų automobilio techninės priežiūros darbais (nors atvykti raginame kuo greičiau, vos tik atsilaisvins vieta jūsų automobiliui). Darbus taip pat galės atlikti bet kuris įgaliotas Škoda paslaugų partneris.

Kokių techninių priemonių bus imamasi?

Techninė priemonė daugeliui susijusių variklių yra programinės įrangos atnaujinimas, kuris apima naujausius pastarųjų metų dyzelinių variklių degimo proceso tobulinimo rezultatus. Bus atliekami tam tikri pakeitimai, tokie kaip įpurškimo proceso pagerinimas. Šiai priemonei pritaikyti tereikia vos pusvalandžio. Tik 1,6 litro varikliams papildomai reikia sumontuoti vadinamąjį oro srauto transformatorių. Šioms techninėms priemonėms įgyvendinti reikia mažiau nei valandos.

Kuriuos parametrus pakeis programinė įranga?

Pirmoji priemonė, skirta pašalinti klaidingą NOx emisijos matavimą, veikia taip, kad dalį pagrindinio įpurškimo metu naudojamų degalų įpurškia po pagrindinio įpurškimo (tai vadinama pagrindinio įpurškimo srauto iššakojimu). Šioje taip vadinamo atidėto įpurškimo fazėje naudojami degalai iš pagrindinio įpurškimo srauto, taigi degalų suvartojimui jokios neigiamos įtakos nėra. Atidėtasis įpurškimas įvyksta netrukus po pagrindinio įpurškimo. Taip sukuriamas sukimo momentas, o degimo metu susidarę suodžiai oksiduojami tiesiog degimo kameroje. Kas dėl antrosios priemonės, pastarųjų metų dyzelino technologijos patobulinimai leidžia įpurkšti degalus didesniu slėgiu ir nuolatiniais intervalais. Dėl didesnio įpurškimo slėgio degalai atomizuojami efektyviau, todėl degimo metu susidaro mažiau suodžių.

Ar NOx emisijos bandymo problema yra susijusi su EU6 dyzeliniais varikliais?

Ne, mūsų EU6 dyzeliniams varikliams ši problema neaktuali. Europos Sąjungoje parduodamose pagal EU6 arba EU 5 emisijos standartus sertifikuotose „Volkswagen Group“ transporto priemonėse su EA288 dyzeliniais varikliais jokių programinės įrangos pakeitimų atlikti nereikia. Tą patvirtino atitinkamos institucijos.

Ar dėl atnaujinimo transporto priemonei gali būti padaryta kokia nors žala?

Ne, atnaujinimas negali sukelti jokios žalos jūsų transporto priemonei.

Ar būtina atlikti pakeitimus paveiktoje transporto priemonėje (kai kurios ieškinius pateikusios advokatų kontoros rekomenduoja to nedaryti)? Kokios gali būti pasekmės, jei to nepadarysiu?

Norime priminti, kad šalyse, kuriose atitinkamos institucijos nurodo, jog automobilio pakeitimo priemonės yra privalomos, klientui atsisakius tai padaryti per nurodytą laiką gali būti skiriamos sankcijos, pavyzdžiui, paveikta transporto priemonė gali būti pripažinta netinkama eksploatuoti arba gali būti nurodyta ją išregistruoti.

Ar nurodytus pakeitimus gali atlikti nepriklausomos serviso dirbtuvės?

Kampanijos metu numatytos paslaugos klientams nieko nekainuoja. Tuo remiantis ir dėl to, kad „Volkswagen AG“ prieš valstybines institucijas yra atsakinga už tinkamą paslaugų atlikimą, darbus būtina atlikti Škoda autorizuotame techninės priežiūros centre, laikantis teisinių reikalavimų. Vis dėlto, kai kuriose rinkose svarstomi ir papildomi sprendimai: pavyzdžiui, bendradarbiauti su kitais serviso partneriais arba siūlyti „mobilius sprendimus“ daug transporto priemonių turintiems klientams ir transporto priemonių parkams.

Ką turėtų daryti klientas pirkdamas naudotą automobilį, kuriame dar nebuvo atnaujinta programinė įranga?

Susisiekite su savo Škoda serviso partneriu.

Kaip klientai, turintys įtakos transporto priemonėms, pirmiausia gali būti susisiekiami?

Susisiekite su savo Škoda serviso partneriu

Aš esu paveiktos transporto priemonės savininkas ir gyvenu ES valstybėje. Aš nusprendžiau atsisakyti programinės įrangos atnaujinimo priemonės. Ar aš galiu tokiu automobiliu važiuoti Vokietijoje (pvz., atostogų metu)?

Taip.

Į ką turiu kreiptis, jei, įdiegus techninę priemonę savo automobilyje, susidurčiau su problemomis?

Susiję klientai gali būti tikri, kad techninės priemonės bus įdiegtos sėkmingai ir jokios neigiamos įtakos jų transporto priemonių degalų suvartojimui, išmetamam CO2 kiekiui, variklio galiai, didžiausiam sukimo momentui arba triukšmo emisijai neturės. Ši sąlyga buvo esminė, institucijoms tvirtinant techninę priemonę.

Vis dėlto, jei savo transporto priemonėje susidurtumėte su problema, susisiekite su Škodaserviso atstovu arba skambinkite Škoda dyzelinių variklių „karštąja linija“ (+370 5 250 2882).

Ar iš Škoda serviso atstovo gausiu patvirtinimą po to, kai techninė priemonė bus įdiegta, ir ką daryti, jei jį pamesiu?

Taip, sėkmingai įdiegus techninę priemonę, Škoda serviso atstovas jums apie tai patvirtins. Jei šį patvirtinimą pamesite arba jo nesulauksite, susisiekite su savo Škoda serviso atstovu.

Man priklauso paveikta transporto priemonė ir gyvenu šalyje, kurios kompetentingos institucijos atšaukimo įstatymų numatyta tvarka nenurodė. Nusprendžiau, kad man šios techninės priemonės nereikia. Ar vis tiek galėsiu keliauti į šalis, kuriose techninė priemonė būtina pagal įstatymus (pvz., Vokietijoje)?

Savininkui paveiktoje transporto priemonėje įdiegus technines priemones, klientas nusprendžia atskirai. Vis dėlto primename, kad šalys, kuriose atitinkamos institucijos nurodė klientams sugrąžinti paveiktas transporto priemones, gali taikyti sankcijas, jei per tam tikrą laiką techninės priemonės nebus įdiegtos paveiktoje transporto priemonėje.

Nepaisant to, manome, kad savo transporto priemonę laikinai eksploatuoti šalyse, kuriose galioja atšaukimas, galima (pvz., atostogaujant arba pervažiuojant šalį).

Kodėl mano automobiliui yra reikalinga techninė priemonė?

Paveiktus variklius turinčių transporto priemonių variklio valdymo sistemoje įdiegta programinė įranga, atpažįstanti oficialaus bandymo tipo kreivę. Priklausomai nuo atpažintos kreivės tipo, variklio valdymo sistema persijungia į 2 skirtingus režimus: 1 režimą su optimaliu azoto oksidų (NOx) emisijos lygiu bandymo sąlygomis arba 2 režimą, skirtą optimaliam keliuose naudojamų kietųjų dalelių lygiui.

Esu paveiktos transporto priemonės savininkas ir gyvenu vienoje iš 28 ES valstybių narių. Nusprendžiau atsisakyti programinės įrangos įdiegimo priemonės. Kas atsitiks, jeigu persikelsiu nuolat gyventi į šalį, kurioje techninė priemonė yra privaloma, ir norėsiu kartu paimti ir savo automobilį?

Jums reikės įregistruoti savo automobilį toje šalyje. Paprastai atitinkamos institucijos turi jus informuoti, kad per tam tikrą laiko tarpą jums bus reikalingas atnaujinimas. Susisiekite su jūsų Škoda serviso partneriu naujojoje šalyje, kurioje nuolat gyvensite.