Pasitikėjimo kūrimo priemonė

Kas yra Škoda siūloma pasitikėjimo kūrimo priemonė?

Siūlydama pasitikėjimo kūrimo priemonę, Škoda savo klientus informuoja, kad atsižvelgs į visus nusiskundimus, kilusius dėl techninių priemonių įgyvendinimo transporto priemonėse su EA189 tipo dyzeliniais varikliais ir susijusius su tam tikromis variklių bei išmetimo sistemų dalimis. Pasitikėjimo kūrimo priemonė galioja 24 mėnesius nuo techninės priemonės pritaikymo ir tik tuo atveju, jei pasitikėjimo kūrimo priemonės pasiūlymo metu transporto priemonė nėra nuvažiavusi daugiau kaip 250 000 km (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau).

Škoda visada tvirtino, kad techninės priemonės pritaikymas neturi jokios neigiamos įtakos degalų suvartojimui, CO2 išmetimui, variklio galiai, sukimo momentui, triukšmui bei variklių ir jų dalių patvarumui. Visos su transporto priemonės tipo patvirtinimu susijusios techninės vertės lieka galioti. Reguliavimo institucijos aiškiai patvirtino, kad šių privalomų reglamentų yra laikomasi. Patvirtinimas taip pat galioja emisijos kontrolės sistemų patvarumo reikalavimams. Tokią poziciją aiškiai patvirtina pasitikėjimo kūrimo priemonės. Siūlydama pasitikėjimo kūrimo priemonę Škoda siunčia aiškią žinią, kad pakeitimai jokios neigiamos įtakos transporto priemonės patvarumui neturi. Ši priemonė turėtų padidinti klientų pasitikėjimą reikiamais pakeitimais bei paskatinti daugiau klientų juos atlikti. Klientai visose įgaliotose prekybos atstovybėse netrukus galės gauti su atitinkamu transporto priemonės prekės ženklu susijusią išsamią informaciją apie pasitikėjimo kūrimo priemonės nuostatas ir taikymą.

Kurie prekių ženklai siūlo pasitikėjimo kūrimo priemonę ir kuriems modeliams tai aktualu?

Pasitikėjimo kūrimo priemonė galioja visoms „Volkswagen“, „Audi“, „Seat“, „Škoda“ ir „Volkswagen komercinių automobilių“ transporto“ priemonėms su EA189 tipo dyzeliniais varikliais, kuriems buvo atlikti numatyti pakeitimai.

Kam galioja pasitikėjimo kūrimo priemonės pasiūlymas?

Pasitikėjimo kūrimo priemonė turi būti pasiūlyta visiems Škoda klientams, kurių transporto priemonėse yra įmontuoti EA189 tipo dyzeliniai varikliai ir kurių transporto priemonėse buvo atlikti 23R6 akcijos pasiūlyme numatyti pakeitimai, susiję su dyzelinių variklių problema. Ji gali būti pasiūlyta tik ne daugiau kaip 250 000 km pasiūlymo dieną nuvažiavusioms transporto priemonėms. Klientai privalo pateikti įrodymą, kad iki atliekant pakeitimus buvo atlikti visi gamintojo rekomenduojami remonto ir priežiūros darbai (t. y. pasiūlymas galioja transporto priemonėms su išsamia techninės priežiūros darbų istorija).

Pasitikėjimo kūrimo priemonė taip pat siūloma tiems klientams, kurių transporto priemonėse jau buvo atlikti reikiami pakeitimai. Siūlymas galioja nuo pakeitimų atlikimo dienos (jei laikomasi visų kitų pasitikėjimo kūrimo priemonės reikalavimų).

Pasitikėjimo kūrimo priemonė susiejama su transporto priemonės identifikavimo numeriu ir yra perleidžiama naujam savininkui, jei transporto priemonė yra parduodama per 24 mėnesius nuo pasiūlymo įsigaliojimo dienos. Ši priemonė galioja visame pasaulyje, išskyrus Jungtines Valstijas, Kanadą ir Pietų Korėją. Čia galioja kitokie reikalavimai.

Kuriems komponentams galioja pasitikėjimo kūrimo priemonės pasiūlymas?

Ši priemonė iš viso apima 11 komponentų, esančių išmetamųjų dujų pakartotinio cirkuliavimo, degalų įpurškimo bei išmetamųjų dujų išvalymo sistemoje: tai liambda zondas, temperatūros jutiklis, EGR perjungimo vožtuvas, išmetamųjų dujų pakartotinio cirkuliavimo vožtuvas, išmetamųjų dujų pakartotinio cirkuliavimo diferencinis slėgio jutiklis, purkštukas, aukšto slėgio siurblys, degalų magistralė, slėgio valdymo vožtuvas, slėgio jutiklis, aukšto slėgio vamzdynas.

Pasitikėjimo kūrimo priemonė neturi jokios įtakos Škoda teiginiui, kad techninės priemonės neturi neigiamo poveikio variklio ir jo dalių komponentų patvarumui. Reguliavimo institucijos patvirtino, kad techninės priemonės atitinka visus teisinius reikalavimus ir jokios neigiamos įtakos degalų suvartojimui, CO2 emisijai, variklio galiai, sukimo momentui ir triukšmui neturi.

Kokios yra pasitikėjimo kūrimo priemonės sąlygos?

Be jau minėtų sąlygų

a. pasitikėjimo kūrimo priemonė:

 • gali būti siūloma, vertinama ir naudojam tik autorizuotame servise.
 • galioja tik skundams dėl naudotų medžiagų ir atliktų darbų toliau nurodytiems išmetamųjų dujų pakartotinio cirkuliavimo, degalų įpurškimo bei išmetamųjų dujų išvalymo sistemų komponentams: liambda zondui, temperatūros jutikliui, EGR perjungimo vožtuvui, EGR vožtuvui, EGR diferenciniam slėgio jutikliui, purkštukui, aukšto slėgio siurbliui, degalų magistralei, slėgio valdymo vožtuvui, slėgio jutikliui, aukšto slėgio vamzdynui.
 • negalioja pakaitiniams automobiliams, patirtoms išlaidoms, žalai ir kt.


b. jei:

 • paveikta EA189 transporto priemonė dalyvavo 23R6 akcijos patikros programoje;
 • transporto priemonė buvo tinkamai sutvarkyta pagal apžiūros grafiką, o atnaujinimai ir atšaukimai buvo atlikti pagal Škoda reikalavimus.


c. ir netaikoma esant šiems atvejams:

 • natūralus nusidėvėjimas, t. y. transporto priemonės būklės pablogėjimas dėl nusidėvėjimo ir senėjimo;
 • savininkas arba neįgaliotas paslaugų teikimo partneris ar serviso atstovas netinkamai atliko remonto, patikros ir priežiūros darbus (pvz., buvo naudotos neoriginalios dalys ir pan.);
 • nesilaikoma, pvz., naudojimo vadove pateiktų eksploatavimo, remonto ir priežiūros nurodymų;
 • transporto priemonė buvo apgadinta dėl trečiosios šalies kaltės arba dėl išorinių veiksnių, pvz., avarijos, audros/krušos, potvynio ir kt., dėl kurių atsirado pažeidimas, dėl kurio skundžiamasi;
 • bet koks nusiskundimas dėl kietųjų dalelių filtro, užsikimšusio dėl pelenų kiekio;
 • dalys transporto priemonėje buvo sumontuotos arba pakeistos neleistinu būdu, pvz., atliekant variklio galios didinimą „čipuojant“;
 • transporto priemonė eksploatuota netinkamai, pvz., automobilių sporto varžybose arba esant perkrovai;
 • transporto priemonės savininkas skundą pateikė ne per nurodytą laiką;
 • transporto priemonės savininkas Škoda atstovui nesuteikė galimybės išspręsti problemos per pagrįstą laikotarpį.

Ar pasitikėjimo kūrimo priemonė galioja net ir tuo atveju, jei mano automobiliui jau yra atlikti reikiami pakeitimai?

Taip. Kaip jau minėta, pasitikėjimo kūrimo priemonė taip pat siūloma tiems klientams, kurių transporto priemonėse jau buvo atlikti reikiami pakeitimai. Siūlymas galioja nuo pakeitimų atlikimo dienos (jei laikomasi visų kitų pasitikėjimo kūrimo priemonės reikalavimų). Jei dėl atliktų darbų, kuriuos reikėjo atlikti įgyvendinant numatytą techninę priemonę, klientas patyrė išlaidų, Škoda mielai pasidomės ir išsiaiškins, ar šios išlaidos bus padengtos Škoda sąskaita. Visus prašymus dėl išlaidų padengimo iki 2017 m. gruodžio 31 d. reikia pateikti įgaliotam Škoda atstovui toje šalyje, kurioje buvo atlikti numatyti darbai.

Kokias teises turi vartotojai pagal pasitikėjimo kūrimo priemonę (PKP)?

Pagal pasitikėjimo kūrimo priemonę "Volkswagen AG" informuoja savo klientus, kad apsvarstys visus galimus skundus dėl techninės priemonės įgyvendinimo transporto priemonėse su EA189 tipo dyzeliniais varikliais, kurie susiję su tam tikromis variklio dalimis ir išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema.

Pasitikėjimo kūrimo priemonė apima iš viso 11 išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemos, degalų įpurškimo sistemos ir išmetamųjų teršalų apdorojimo sistemos dalių: lambda zondą, temperatūros daviklį, EGR perjungimo vožtuvą, EGR vožtuvą, EGR slėgio skirtumo daviklį, purkštukus, aukšto slėgio siurblį, kuro vamzdyną, slėgio reguliavimo vožtuvą, slėgio daviklį, aukšto slėgio vamzdyną. Pasitikėjimo kūrimo priemonė taikoma 24 mėnesių laikotarpiu nuo tada, kai transporto priemonėje įdiegiama techninė priemonė, ir tik toms transporto priemonėms, kurių rida yra mažesnė nei 250 000 kilometrų tuo metu, kai įgyvendinama pasitikėjimo kūrimo priemonė (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau).

PKP taip pat taikoma visiems klientams, kurių reikalavimus atitinkančios transporto priemonės jau buvo atnaujintos.

Pasitikėjimo kūrimo priemonė neturi jokios įtakos Volkswagen AG pozicijai, kad techninės priemonės neturi jokio neigiamo poveikio variklio ir jo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistemos patvarumui. Reguliavimo institucijos patvirtino, kad techninės priemonės atitinka visus teisinius reikalavimus ir neturi neigiamos įtakos degalų sąnaudų rodikliams, išmetamų CO2 dujų kiekiams, variklio galiai, didžiausiam sukimo momentui ir triukšmo emisijai. Siūlydamas PKP, Volkswagen AG siunčia aiškų signalą, kad programinės įrangos atnaujinimas neturi neigiamos įtakos transporto priemonės ilgaamžiškumui. Ši priemonė turėtų padėti sustiprinti vartotojų pasitikėjimą technine priemone ir paskatinti daugiau klientų atnaujinti savo automobilius.

Išsamią informaciją apie PKP sąlygas galima gauti iš visų atitinkamų markių įgaliotų atstovų, taip pat ir internete.

Žinoma, visi klientai taip pat gali susisiekti su atsakingu klientų aptarnavimo centru laišku, el. paštu ar telefonu.