Išimtiniais ir būtinais duomenų teikimo už EEE ribų atvejais, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

  • Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;
  • Taikomos įmonėms privalomos taisyklės;
  • Duomenų gavėjas yra įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus;
  • Elgesio kodeksai, sertifikavimo mechanizmai;
  • Gaunamas leidimas iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

Grįžti atgal...