INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENIS

Kokios yra jūsų teisės?

Jūs turite šias su asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:

Susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.

Atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis.

Ištrinti asmens duomenis, jei išnyksta teisinis pagrindas jiems tvarkyti arba jei jie tvarkomi neteisėtai.

Apriboti duomenų tvarkymą.

Gauti savo asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu sau arba kitam duomenų valdytojui.

Nesutikti su duomenų tvarkymu, jei esate įsitikinęs, kad duomenų tvarkymas neteisėtas.

Nesutikti su automatizuotu sprendimų priėmimu.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga ir tvarkymu, naudokitės šiais ryšių kanalais:

Telefonu:

800 600 000

Paštu:

Škoda Auto a.s.

tř. Václava Klementa 869,

Mladá Boleslav II,

293 01 Mladá Boleslav

Duomenų apsaugos pareigūnas (DAP)

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, galite tiesiogiai kreiptis į bendrovės Škoda Auto duomenų apsaugos pareigūną (DAP).

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Skundo pateikimas

Jei nesutinkate su tuo, kaip Škoda Auto tvarko jūsų asmens duomenis, galite pateikti skundą bendrovės Škoda Auto duomenų apsaugos pareigūnui (DAP) arba priežiūros institucijai.


Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija


A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

El pašto adresas: ada@ada.lt

Tel. +370-5-2712804, +370-5-2791445

www.ada.lt