Informacija apie asmens duomenų tvarkymą naudojant slapukus ir kitas žiniatinklio technologijas

Šią interneto svetainę (toliau – ši interneto svetainė) ŠKODA AUTO a.s., buveinė registruota tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Čekijos Respublikoje, pašto kodas: 29360, įmonės kodas: 001 77 041, Prahos municipalinio teismo Įmonių registre registruota Nr B 332, (toliau – ŠKODA AUTO arba mes) administruoja teikdama paslaugas interneto svetainės naudotojams (toliau – naudotojas arba jūs).

Šioje Informacijoje apie asmens duomenų tvarkymą naudojant slapukus arba kitas žiniatinklio technologijas (toliau – informacija arba pareiškimas) paaiškinama, kaip naudodami žiniatinklio technologijas tvarkome jūsų asmens duomenis. Šiame pareiškime konkrečiai paaiškinama, (i) kokios žiniatinklio technologijos gali būti naudojamos šioje interneto svetainėje, (ii) kokius jūsų asmens duomenis tvarkome, (iii) kaip ir kokiems tikslams tuos duomenis naudojame ir tvarkome, (iv) kam ir kur tuos duomenis perduodame ir (v) kaip užtikriname tų duomenų apsaugą ir kokias turite teises, susijusias su šių duomenų tvarkymu.

Šis pareiškimas gali būti atitinkamai atnaujinamas. Apie visus šio pareiškimo pakeitimus bus skelbiama šioje interneto svetainėje, o esminių pakeitimų atveju apie juos būsite informuoti.

Kokios žiniatinklio technologijos gali būti naudojamos šioje interneto svetainėje

Mes, o taip pat ir tam tikros trečiosios šalys, kurios šioje interneto svetainėje teikia turinį, reklamą arba užtikrina kitas jos funkcines galimybes, jums lankantis šioje interneto svetainėje duomenis gali gauti ir tvarkyti įvairiomis technologijomis, įskaitant ir slapukus bei kitas technologijas.


Slapukai

Slapukai – tai nedidelės rinkmenos, kurios yra saugomos jūsų įrenginyje ir mums padeda rinkti duomenis apie jūsų veiksmus. Konkrečiai slapukai sudaro galimybę išsaugoti jūsų nustatymus ir parinktis, prisiminti jūsų prieigos duomenis, teikti specialų turinį ir rinkodaros pranešimus, taip pat padeda mums suprasti, kokia šios interneto svetainės dalis yra populiariausia ir analizuoti šios interneto svetainės veikimą. Slapukai gali būti įdiegti mūsų (lankomos svetainės slapukai) arba trečiųjų šalių, kurių paslaugomis naudojamės (trečiųjų šalių slapukai).

Ar priimti visus slapukus, juos išjungti ar pranešti apie siunčiamą slapuką, galite nustatyti savo naršyklėje. Atkreipiame dėmesį, kad ši interneto svetainė pritaikyta veikti naudojant slapukus, todėl juos išjungus, kai kurios jos funkcijos gali tinkamai neveikti.


IP adresas

IP adresas – tai unikalus kompiuteriui arba kitam per interneto protokolą komunikuojančiam įrenginiui priskirtas numeris. Kiekvieną kartą perduodant duomenis, būtina žinoti siuntėjo ir gavėjo IP adresą.


„Pixel“

„Pixel“ – tai programinės įrangos kodas, sudarantis galimybę sekti vartotojus ir jų elgseną interneto svetainėse, kuriose jis įterptas. Sekami gali būti tiek pagrindiniai veiksmai, pavyzdžiui, ar naudotojas apsilankė interneto svetainėje, tiek konkretūs veiksmai, pavyzdžiui, produkto įdėjimas į krepšelį, produkto pasirinkimas, formos siuntimas ir kt. Surinktą informaciją „Pixel“ gali perduoti trečiajai šaliai, t.y. kodo administratoriui.


Tvarkomi asmens duomenys

Šioje interneto svetainėje tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys ir duomenys apie jus: Naudojimasis interneto svetaine. Gali būti tvarkomi duomenys, kaip naudojatės šia interneto svetaine: naudodami kompiuterį, telefoną ar kitą įrenginį, iš kurio prisijungiate prie šios interneto svetainės. Pavyzdžiui, gali būti tvarkomi:


  • Įrenginio duomenys: aparatinės įrangos modelis, unikalūs įrenginį identifikuojantys duomenys, MAC adresas, IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio nustatymai;
  • Įrašai (angl. log): interneto svetainės naudojimo laikas ir trukmė, paieškos duomenys ir bet kokia slapukuose saugoma informacija, kuri gali identifikuoti jūsų naršyklę ar paskyrą;
  • Vietovės duomenys: jūsų vietovės duomenys, gauti įvairiomis vietos nustatymo technologijomis, kaip antai GPS, bevielio ryšio prieigos taškais ar kitais jutikliais, kurie gali teikti netoliese esančių įrenginių duomenis;
  • Kiti duomenys: naudojimosi šia interneto svetaine duomenys, kuriuos tvarkome, jei lankotės su mumis bendradarbiaujančių trečiųjų šalių ar programų tinklapiuose; taip pat duomenys apie jūsų veiksmus, susijusius su šios interneto svetainės turiniu.

Gautus asmens duomenis apie jus ar jūsų veiklą galime apjungti su kita informacija, kurią įstatymo leidžiamais atvejais gauname iš viešai prieinamų šaltinių.


Duomenų tvarkymo tikslas ir jo aprašymas

Asmens duomenis tvarkome ir naudojame toliau nurodytais tikslais:

Interneto svetainės funkcionalumo užtikrinimas. Jūsų asmens duomenys mums padeda užtikrinti, kad veiktų pagrindinės funkcijos, kaip antai naršymas, prieiga prie apsaugotų šios interneto svetainės dalių, sparčioji žiniatinklio turinio paieška arba naudotojo autentifikavimas. Ši interneto svetainė negali tinkamai veikti, jei nebus renkami šiam tikslui būtini duomenys.

Naudotojo pasirinkimų domene išsaugojimas atitinkamam seansui arba pagrįstai trumpam laikotarpiui. Asmens duomenys naudojami siekiant padidinti patogumą išsaugant duomenis apie jūsų parinktis, kaip antai kalbą, regioną, ekrano raišką, sutikimą dėl slapukų ir kt.

Naudotojo parinkčių išsaugojimas visose interneto svetainėse. Asmens duomenys naudojami siekiant padidinti patogumą naudotojui susiejant interneto svetaines su tokiais parametrais kaip kalba, regionas, ekrano raiška, sutikimas dėl slapukų ir kt.

Interneto svetainės srauto sekimas: Analitiniai lankomos svetainės slapukai naudojami srautui sekti. Šiuose slapukuose nėra unikalių naudotojo identifikavimo duomenų.

Statistika ir naudotojo elgsenos analizė. Asmens duomenys naudojami rengiant statistiką, stebint ir analizuojant vartotojo elgseną įvairiose interneto svetainėse. Duomenys gali būti naudojami rengiant anonimizuotas ataskaitas. Naudotoją galima rasti pagal tam tikrą vidinėse duomenų bazėse saugomų asmens duomenų derinį.

Produktų rinkodara ir susiejimas su socialiniais tinklais. Jūsų asmens duomenys naudojami informuojant jus apie ŠKODA AUTO ir trečiųjų šalių produktus ir paslaugas, renginius, konkursus, naujienlaiškius, skelbimus, katalogus. Kai kurie asmens duomenys naudojami minėtiems pranešimams nukreipti. Be to, jūsų asmens duomenys naudojami siekiant užtikrinti, kad interneto svetainės būtų susietos su socialiniais tinklais ir kad per šiuos tinklus būtų galima dalintis turiniu.


Kaip tvarkome jūsų duomenis

Tvarkant jūsų asmens duomenis jie, siekiant pirmiau apibūdintų tikslų, yra renkami, saugomi duomenų laikmenose, rūšiuojami, naudojami, saugomi ir ištrinami automatiškai arba rankiniu būdu.


Asmens duomenų tvarkymo būtinumas / savanoriškumas

Tam tikrus jūsų duomenis galime tvarkyti ŠKODA AUTO arba trečiosios šalies teisėtų interesų pagrindu. Tai konkrečiai taikoma slapukams, kurie tvarkomi su tikslu:

  1. užtikrinti šios interneto svetainės funkcionalumą,
  2. išsaugoti naudotojo parinktis domene per atitinkamą seansą ir
  3. sekti interneto svetainės srautą.

Kitais tikslais jūsų duomenys tvarkomi tik esant jūsų sutikimui. Asmens duomenys tokiam tvarkymui teikiami savanoriškai, todėl jų pateikti neprivalote. Jei sutikimo nesate mums davę, jūsų asmens duomenys remiantis šiuo pagrindu nebus tvarkomi.


Asmens duomenų tvarkymo sąlygos

Pateiktus ir gautus asmens duomenys pagrįstais atvejais mes galime perduoti kitoms šalims, konkrečiai: rinkodaros agentūroms, grupės įmonėms, analitinių ir statistinių paslaugų teikėjams.

„Google Analytics“

Šioje interneto svetainėje naudojama „Google, Inc.“ (toliau – „Google“) „Google Analytics“, kuri naudoja slapukus analizuodama, kaip naudotojai naudojasi šia interneto svetaine, naudojami slapukai.

Slapuko gauta informacija apie šios interneto svetainės naudojimą (įskaitant jūsų IP adresą) gali būti perduodama ir saugoma JAV esančiuose serveriuose.

Šią informaciją „Google“ naudos vertindama šios interneto svetainės naudojimą, rengdama tokio naudojimo ataskaitas svetainės operatoriui ir teikdama kitas paslaugas, susijusias su veikla interneto svetainėje bei bendrai interneto naudojimu.

Šią informaciją „Google“ gali teikti trečiosioms šalims, jei to reikalauja įstatymai arba tokios trečiosios šalys teikia „Google“ šios informacijos tvarkymo paslaugas. Slapukus šioje interneto svetainėje, kaip pirmiau minėta, galite išjungti arba pakeisti atitinkamus savo naršyklės nustatymus, tačiau jei tai padarysite visų rūšių slapukams, neturėsite galimybės naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis.

Išsamią informaciją apie „Google Analytics“ ir asmens duomenų privatumą rasite https://policies.google.com/privacy?hl=lt.

„Facebook“

Šioje interneto svetainėje naudojami „Facebook, Inc.“ (toliau – „Facebook“) analitiniai slapukai, pikseliai ir kitos technologijos, sudarančios galimybę šioje interneto svetainėje ir kitose interneto svetainėse rinkti arba gauti informaciją, o „Facebook“ šią informaciją gali naudoti teikdama skelbimų vertinimo ir nukreipimo paslaugas.

Jums atšaukus sutikimą rinkti asmens duomenis šioje interneto svetainėje naudojant slapukus arba išjungus slapukus naršyklėje, informacijos rinkimas ir naudojimas „Facebook“ bus nutrauktas, tačiau, jei tai padarysite visų rūšių slapukams, neturėsite galimybės naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis.

Kitos šalys

Jūsų asmens duomenys pagal prašymą esant būtinybei ir įstatymų nustatyta apimtimi gali būti pateikti viešosios valdžios institucijoms, visų pirma, Lietuvos Respublikos teismams, policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms.


Asmens duomenų šaltinis:

Tiesiogiai iš jūsų.


Asmens duomenų perdavimas trečiosioms valstybėms:

Vykdant jūsų asmens duomenų tvarkymą, jie gali būti perduoti trečiosioms valstybėms, t. y., Europos ekonominei erdvei nepriklausančioms valstybėms.

Ryšium su „Google Analytics“ ir (arba) „Facebook“ naudojamais analitiniais slapukais bei kitomis pirmiau apibūdintomis žiniatinklio technologijomis, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į serverius, esančius JAV. Toks perdavimas yra teisėtas remiantis Europos Komisijos sprendimu dėl pakankamos asmens duomenų apsaugos ir atitinkamu trečiosios šalies patvirtinimu pagal susitarimą „Privatumo skydas“ (angl. Privacy Shield), t.y. bendrą Europos Komisijos ir JAV teisinį dokumentą, kuriuos siekiama užtikrinti pakankamą asmens duomenų apsaugą juos perduodant į JAV, kaip ir nustatyta atitinkamame Europos Komisijos sprendime. Kai tvarkomi šia tvarka perduoti duomenys, nėra reikalaujama vykdyti kokias nors kitas teisines sąlygas.


Automatizuotas sprendimų priėmimas remiantis asmens duomenimis, kai tai gali turėti teisinių ar kitų reikšmingų pasekmių

Tvarkant asmens duomenis, nebus priimami jokie automatizuoti sprendimai.


Kita informacija

Dėl viešojo intereso asmens duomenys gali būti archyvuojami ir naudojami mokslinių, istorinių ar statistinių tyrimų tikslais.

Mes nekontroliuojame išorės interneto svetainių, kurios su šia interneto svetaine yra susietos aktyviosiomis nuorodomis, turinio. Taip pat nesame atsakingi už jūsų asmens duomenų tvarkymą išorės svetainėse. Aktyviosios nuorodos pateiktos kaip paslauga naudotojams ir prie jų prisijungiama savo rizika.

Siekiant kuo labiau apsaugoti nuo neteisėtos prieigos ar mūsų renkamų ir tvarkomų duomenų neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, taikome tinkamas organizacines ir technines priemones, įskaitant fizines, elektronines ir valdymo procedūras, kuriomis apsaugoma naudojant šią interneto svetainę surinkta informacija ir užtikrinamas jos saugumas. Jūsų jautrūs duomenys ar (arba) asmens duomenys duomenys, kuriuos pateikėte mūsų interneto svetainėje, užšifruojami ir apsaugomi SSL sertifikatu. Nepaisant pirmiau išdėstytų nuostatų, mes negalime garantuoti, kad jūsų asmens duomenys bus saugūs, jei juos perduodate patys arba su jais elgiatės nesaugiai.


Jūsų teisės ir kontaktai